ทดลอง

วันพฤหัสบดีที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2550

การทำหวานเย็น

วันนี้ตอนเด็กนอนหลับนักศึกษาที่ฝึกสอนได้ช่วยกันกรอรกนำหวานใส่ถุงให้เด็กเพื่อทำการทดลองวิทยาศาตร์ในวันศุกร์ที่ 14 ธ.ค. หรือวันพรุ่งนี้ ซึ่งทางเด็กปฐมวัยนั้นจะมีการจัดทำโครงการวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย โดยจะจัดทำกันทุกวันศุกร์ โดยเริ่มตั้งแต่ศุกร์ที่ 14 ธ.ค. 50 - 29ก.พ. 51 และกิจกรรมแรกที่จะจัดให้เด็ก คือ หวานเย็นแสนอร่อย โดยจะมีการสาธิตวิธีการทำหวานเย็นให้เด็กได้ดู

ไม่มีความคิดเห็น: