ทดลอง

วันศุกร์ที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2550

ทดลองวิทยาศาสตร์

วันนี้เด็กๆได้ลงมาดูการทดลองวิทยาศาสตร์การทำหวานเย็นเด็กๆตื่นเต้นกันใหญ่ ในการทดลองวิทยาศาสตร์วันนี้เป็นการทดลองการทำหวานเย็น อุปกรณ์ก็จะมี หม้อ น้ำแข็ง น้ำหวานที่กรอกใส่ถุงเตรียมไว้ตั้งแต่เมื่อวานนี่ และเกลือ ในการทดลองนี้เด็กได้รู้ว่าเมื่อใส่น้ำหวาน น้ำแข็งและเกลือลงไปด้วยกันแล้วจะเกิดการรวมตัวของเกลือและน้ำแข็งและเมื่อเขย่าประมาณ10-15นาที ก็จะทำให้น้ำหวานแข็งเป็นนำแข็ง นอกจากจะรู้ว่าอะไรที่ทำให้น้ำกลายเป็นน้ำแข็งแล้ว ยังได้ทานหวานเย็นที่แข็งแล้ว เด็กทุกคนชอบมาก เด็กบางคนก็จะถามว่าทำไมมันน้อยจัง หรือขอกินอีกได้มัย

ไม่มีความคิดเห็น: